Thỏa thuận và Quy định

THỎA THUẬN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG TRANG TIN PHONG CÁCH CHO BÉ

Thỏa thuận cung cấp và sử dụng trang tin Phong Cách Cho Bé (TT PCCB) này (“Thỏa thuận”, “Điều khoản”) bắt nguồn từ Các nguyên tắc của MXH và là điều khoản dịch vụ điều chỉnh mối quan hệ của chúng tôi với người dùng (thành viên) và những người khác tương tác với trang tin và MXH cũng như các thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ của
MXH mà chúng tôi gọi là “Dịch vụ của MXH” hoặc “Dịch vụ”. Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ của MXH, bạn đồng ý với Thỏa thuận này.

I. Mục đích, nội dung – Điều khoản sử dụng

1. Mục đích, nội dung dịch vụ

– Trang tin Phong Cách Cho Bé là nơi Thành viên chia sẻ, trao đổi thông tin về kiến thức mẹ & bé, cách chăm sóc và nuôi dạy bé, thời trang và phong cách của bé.
– Phong Cách Cho Bé là nơi Thành viên giới thiệu, tìm hiểu, chia sẻ, trao đổi thông tin về các sản phẩm dành cho mẹ & bé trên thị trường Việt Nam và thế giới.

2. Điều khoản sử dụng
– Để truy cập và sử dụng Trang tin Phong Cách Cho Bé, Thành viên phải đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa thuận này và quy định, quy chế mà Trang tin Phong Cách Cho Bé liên kết, tích hợp, bao gồm:
– Khi truy cập, sử dụng Trang tin Phong Cách Cho Bé bằng bất cứ phương tiện (máy tính, điện thoại, tivi, thiết bị kết nối Internet) hoặc sử dụng ứng dụng Trang tin Phong Cách Cho Bé thì Thành viên cũng
phải tuân theo Quy chế này.
– Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của Thành viên, Trang tin Phong Cách Cho Bé không ngừng hoàn thiện và phát triển, vì vậy các điều khoản quy định tại Thỏa thuận cung cấp và sử dụng Trang tin Phong Cách Cho Bé có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải
thông báo trước tới Thành viên. Trang tin Phong Cách Cho Bé sẽ công bố rõ trên Website về những thay đổi, bổ sung đó.

II. Đăng kí tài khoản và sử dụng dịch vụ

1. Thành viên tự chịu trách nhiệm về năng lực hành vi trong việc đăng ký tài khoản và sử dụng Trang tin Phong Cách Cho Bé. Trường hợp người sử dụng Internet dưới 14 tuổi muốn đăng ký thành viên thì người giám hộ hợp pháp phải đồng ý và quyết định việc đăng ký thông tin
cá nhân của mình để thể hiện sự cho phép và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký đó.
2. Sau khi Thành viên đăng nhập vào hệ thống, Thành viên có thể thay đổi tên thành viên. Tên thành viên phải tuân theo nội quy đặt tên theo quy định, không vi phạm những điều cấm của Thỏa thuận này.
3. Thành viên có quyền đăng ký, đăng nhập hoặc không đăng ký đăng nhập để sử dụng Trang tin Phong Cách Cho Bé. Mỗi Thành viên chỉ được đăng ký 1 tài khoản trên Phong Cách Cho Bé.
4. Trên Website của hệ thống Trang tin Phong Cách Cho Bé xuất hiện link website, hoặc biểu tượng website khác, những website này không thuộc kiểm soát hoặc sở hữu của Trang tin Phong Cách Cho Bé. Việc truy cập tới các trang khác này hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm. Thành viên hoàn toàn chịu trách nhiệm rủi ro khi sử dụng website liên kết này. Trang tin Phong Cách Cho Bé không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ website hoặc điểm đến nào ngoài trang hệ thống các trang web của Trang tin Phong Cách Cho Bé.

III. Các nội dung cấm trao đổi và chia sẻ trên mạng xã hội

Khi sử dụng các dịch vụ của hệ thống MXH Tinhte, nghiêm cấm Thành viên thực hiện một số hành vi bao gồm nhưng không giới hạn sau:
1. Lợi dụng việc cung cấp, trao đổi, sử dụng thông tin trên MXH Tinhte nhằm mục đích:
– Chống lại Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo;
– Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
– Tuyệt đối không bàn luận, đăng tải các nội dung về các vấn đề chính trị.
2. Thành viên lợi dụng việc sử dụng hệ thống Trang tin Phong Cách Cho Bé nhằm tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào trên hệ thống website Trang tin Phong Cách Cho Bé
3. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm hoặc truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm trên Trang tin Phong Cách Cho Bé.
4. Khi giao tiếp với người dùng khác, Thành viên quấy rối, chửi bới, đả kích, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá.
5. Thành viên có quyền sử dụng đối với hình ảnh của mình. Khi sử dụng hình ảnh của cá nhân khác, Thành viên phải được sự đồng ý của cá nhân đó. Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.
6. Lợi dụng Trang tin Phong Cách Cho Bé để thu thập thông tin của Thành viên, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của Thành viên khác.
7. Không được đặt tên thành viên (nick name, user name):
● Đặt tên thành viên theo tên của danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục.
● Tên thành viên trùng với các Điều hành viên, Quản trị viên.
● Tên thành viên cố tình trùng với thành viên khác dưới mọi hình thức, kỹ thuật.
● Tên thành viên kiểu abc1, abc2, abc3.
● Tên thành viên bao gồm các ký tự không thấy hay ẩn đi.
8. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc,..).
9. Nghiêm cấm quảng bá bất kỳ sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc gửi, truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây truyền, cơ hội đầu tư trên Trang tin Phong Cách Cho Bé
10. Lợi dụng Trang tin Phong Cách Cho Bé để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật. Chia sẻ các tài khoản fshare, megashare, tenlua, itunes, mediafire.
11. Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ; Cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Trang tin Phong Cách Cho Bé.
12. Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.
13. Trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web Internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để gỡ bỏ, thay đổi, bỏ qua, lẩn tránh, cản trở, hoặc phá hoại bất kỳ bản quyền, thương hiệu, hoặc các dấu hiệu về quyền sở hữu khác được đánh dấu trên Nội dung (như logo) hoặc bất kỳ hệ thống kiểm soát dữ liệu, thiết bị, biện pháp bảo vệ nội dung khác cũng như các biện pháp hạn chế truy cập từ các vùng địa lý khác nhau.
14. Trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web Internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để sao chép, tải về, chụp lại, sản xuất lại, nhân bản, lưu trữ, phân phối, tải lên, xuất bản, sửa đổi, dịch thuật, phát sóng, trình chiếu, hiển thị, bán, truyền tải hoặc truyền lại nội dung.
15. Tạo ra, tái tạo, phân phối hay quảng cáo một chi tiết của bất kỳ nội dung mà không có sự đồng ý của Trang tin Phong Cách Cho Bé. Thành viên không được phép xây dựng mô hình kinh doanh sử dụng các Nội dung cho dù là có hoặc không vì lợi nhuận. Nội dung được đề cập tại Trang tin Phong Cách Cho Bé bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ văn bản, đồ họa, hình ảnh, bố trí, giao diện, biểu tượng, hình ảnh, tài liệu âm thanh và video, và ảnh tĩnh. Ngoài ra, chúng tôi nghiêm cấm việc tạo ra các sản phẩm phát sinh hoặc vật liệu có nguồn gốc từ hoặc dựa trên bất kỳ Nội dung nào bao gồm dựng phim, làm video tương tự, hình nền,chủ đề máy tính, thiệp chúc mừng, và hàng hóa.
16. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên Trang tin Phong Cách Cho Bé xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
17. Tạo đường dẫn trái tới tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.
18. Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống Trang tin Phong Cách Cho Bé.
19. Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ
Trang tin Phong Cách Cho Bé.